Our TOPPERS

95%

PAPIYA
8744007

95%

ANKUR
8718398

94%

VIBHUTI
8749528

93%

SIDDHARTH
26210422

92%

AMAN
8217417

92%

ADITI
8209792

10 CGPA

PIYUSH
8250832

10 CGPA

SIMRAN
8725998

10 CGPA

NIDHI
8726212

85%

ADHITYA DEV
14139365

86%

HEMLATA
8749590

84%

SONU
8744251

83%

NIMISH
8264013

9 CGPA

RISHAB
8712623

9 CGPA

TUSHARIKA
8210430

86%

ISHITA
8217508

85%

ANSHUMAN
14235826

9 CGPA

TAPSHI
8761598

9 CGPA

SHEHZAD
8761216

9 CGPA

TANYA
8752474

9 CGPA

AKASH
8725057

9 CGPA

TANYA NEGI
8754629

9 CGPA

AMRITANSHU
8763121

80%

MANASVI
26136162

9 CGPA

RISHABH
8199556

9 CGPA

TANNU
8704646

9 CGPA

MAHAK
8196305

9 CGPA

AYUSHI
8796301

9 CGPA

HARSHIT
5105844

9 CGPA

ANCHAL
8748150

79%

RAKSHITA
26150167

78%

YASHI
14139427

77%

ANURAG
8749134

75%

KAJAL
14237764

8 CGPA

NISHA
8752114

8 CGPA

SHAGUN
8740131

8 CGPA

SONU
8763109

8 CGPA

ASHISH NEGI
8763106

8 CGPA

RITIKA
8740152

8 CGPA

AKASH
8740131

8 CGPA

NITISH
8244004

8 CGPA

HARSH
8234123

8 CGPA

VANSHIKA
8212065

8 CGPA

ANISHA
8749064

8 CGPA

ABHISHEK
8739962

8 CGPA

KASHISH
8183470

8 CGPA

ANIKET
8761410

8 CGPA

SHIKHA
8177340

8 CGPA

AMAN
8752617

8 CGPA

KANIKA
8260194

8 CGPA

GAURAV
8712501

8 CGPA

RIYA
8201860

Ready to Join venus chamber

Hurry up every year we teach only 20 students (for each class). So book your seat before batch get full